Burası sayfanın başıdır. Örnek HTML sayfası Burası sayfanın gövdesidir.

HABER DETAYI

18 Şubat 2018 23:12

Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı Yayımlandı.

Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı Yayımlandı.


Resmi Gazetede yayımlanan tescil kararı ektedir.

16 Şubat 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30334

KARAR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Su Ürünleri Tescil Komitesi)’nden:

SU ÜRÜNLERİ TESCİL KOMİTESİ KARARI

KARAR NO: 2

KARAR TARİHİ: 24.05.2017

BAŞVURU SAHİBİ: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

BAŞVURUYA KONU TÜRLER: Tanımları morfolojik özellikleri, biyolojik özellikleri, genetik özellikleri ve diğer özellikleri belirtilmiş olan Doktor Balığı (Garra rufa), Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve İnci Kefalinin (Alburnus tarichi) tescil edilmesine,

KULLANIM AMACI:

HUKUKİ DAYANAK: 08/08/2012 tarih ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik”

KARAR: Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından 2017 yılı olağan toplantısında alınan kararlar

1 – Tescili için başvurulan, Doktor Balığı (Garra rufa), Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve İnci Kefalinin (Alburnus tarichi) tescil edilmesine,

2 – Sülük ile ilgili genetik bilgilerin yetersiz olduğu, bu bilgilerin tamamlanarak bir sonraki Tescil Komitesi Toplantısında tekrar görüşülmesine,

3 – Özel sektör tarafından tescili talep edilen hibrit tür Royal dentex (Egeli)’in tescil sürecine alınmış olup, teknik olarak çalışmalara devam edilmesine fakat bu süreçte Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hibrit türe üretim izni verilmesine,

4 – Cyprinion macrostomus türünün tescil için hazırlık çalışmalarının yapılmasına,

5 – Gelecek dönem için endemik ve/veya ekonomik öneme sahip türlerin tescil hazırlık çalışmalarının yapılmasına,

6 – Tescili yapılacak ve/veya yapılması planlanan türlerin genetik çalışmalarının Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

karar verilmiştir.

Ekler ve orjinali için lütfen RESMİ GAZETE tıklayınız.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.